Vi skapar kommunikation som för våra kunder in i samtiden, säkerställer att de når ut till rätt publik och får dem att synas i rätt kontext.

A World Beneath är en Stockholmsbaserad kommunikationsbyrå bestående av kreatörer, strateger och entreprenörer. Vi har en stor bredd av kunder och partners inom olika segment, vilket ofta leder till intressanta korsbefruktningar och det är i mötet mellan dessa olika världar vi anser att den riktiga magin skapas.

Vi hjälper varumärken nå ut och hitta nya fans genom vår samlade passion, kunskap och nyfikenhet för nutida kultur, med över 20 års erfarenhet av att jobba med några av världens mest eftertraktade varumärken. Idag skapar vi kreativa koncept och kampanjer, content creation, design, varumärkesstrategier och PR. Alltid i takt med samtiden.