Privacy Policy

Senast uppdaterad den 11 april 2024
Datum för ikraftträdande 11-apr-2024

Denna integritetspolicy beskriver policyn för A World Beneath, Mosebacke Torg 4, Stockholm 116 46, Sverige, e-post: hello@weareblessed.de, telefon: martin@awb.se om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://awb.se ). (”Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen gå inte in eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att gälla 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter en sådan tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Dina rättigheter:

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (porta) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla eventuellt samtycke du gett oss att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på martin@awb.se. Vi kommer att besvara din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de personuppgifter som krävs eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de ändamål som krävs, kanske du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter efterfrågades.

Cookies Etc.
Om du vill veta mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, se vår Cookiepolicy.

Säkerhet:
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

Ombud för klagomål och dataskydd:
Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss, kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på A World Beneath, Mosebacke Torg 4, e-post: martin@awb.se. Vi kommer att ta itu med dina problem i enlighet med tillämplig lag.

Privacy Policy generated with CookieYes.